۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

حمایت از اقدام شورای ملی ایران به دلیل ارسال نامه به آیت الله خامنه ای / از دکتـــر جهان پاکزادآفریرین بر دفتر سیاسی شورای ملی ایران !

در نخستین نگاه، نامه ی شورای ملی ایران به دید شگفت آور می آید. سپس، با خواندن، دوباره خواندنش و اندیشه یی پیگیر درمی یابیم چرایی، بجایی و نیروی چنین کار و ابتکاری که یکی از کنش های آغازین دفترسیاسی شورا را بخوبی ریخت میدهد.

نخست هرخواننده یی از خود میپرسد: "نوشتن به خامنه یی ؟ این تبهکار ؟" 
اما اندکی کنکاش ما را به درستی چنین پیامی رهنمون میشود.
دادمندانه و بخرد که بنگریم بس نازک اندیشی و مهارت سیاسی دراین نامه و فرستادنش امروز و در این شرایط میبینیم:
فراتراز آنچه به چشم رویه نگر میخورد، این نامه تنها به خامنه یی نوشته نشده است. پس برای کی ؟ برای چه ؟ چه چیز از آن حاصل خواهد شد ؟

١. گیرنده ی راستین این نامه همه ی ایرانیانند.
هر ایرانی باید بداند که شورای ملی ایران در میدان است، مینگرد، نگران ایران و آنچه برسرمان میایداست و بازخواست میکند، بزهکاریها و جنایتهای رژیم چماق به سرکردگی این ملا را برمیشمرد، نادرستی و غیرقانونی بودن بساطش را نشان میدهد و به مردم میگوید که گزینش آزاد، گزینشی که به خرد و آبروی ایرانیان ارج نهد شواست ومیتواند و باید برگزار شود.این پیام را مردم خوب درمییابند. روشنفکران خرده گیر هر کاری را لنگ و بد میدانند تا ما از بیکنشی بپوسیم.

٢. نامه به همه ی جهان و جهانیان، به همه ی سازمانها و نهادهای بین المللی، به همه ی آزادیخواهان دور و نزدیک، به همه ی کارشناسان و کنشگران حقوق بشر که در پدافند حقوق مردمی میکوشند و سالهاست که مخاطب ایرانی فراگیر روشنی نداشته اند، نوشته شده است. شورای ملی ایران با خشونت، زورگویی، مردم ستیزی جنگ و خونریزی در تضاد و مخالفت است. راه دگرگونی سراسری درایران، از پس نابودی سراسری این رژیم تبهکار را از راه آرامش، جنبش مردمی با نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی و آنچه که بساط جمهوری اسلامی را خرد کند بی آنکه کشت و کشتار راه بیافتد. این نامه همه ی وجدانها را به گیتی گواه میگیرد که حقوق پایه یی مردم ایران را و مردمی که درخفقان بسر میبرند را دریابند.

کسانی که نازک نارنجی ادا درمیآورند نگاه کنند به کارنامه ی آنانی که خود بتشان میسازند ! به گاندی، نهرو و شستری بنگرید و سیل نامه هاشان به حاکمان و نیروهای بیگانه که در کشورشان جاخوش کرده بودند !
بنگرید به خروارخروار نامه ی نلسن ماندلا و حزبش "کنگره ی ملی آفریقا" !
به انگ سن سوکی بنگرید و ستیزش که از راه نبشتن و نامه نگاری در زمینه های گوناگون و با سردمداران حکومت میگذشت و میگذرد.
نامه و چنین نامه ها، ابزاری سنجیده و کاراست در ستیز با نیروهای انیرانی و پیشبرد خواست مردم !

٣. این نامه خامنه یی و همه ی نظامش را نشانست.

چرا نه ؟ مگر نه اینکه بر اساس "قانون اساسی" قلابی رژیم ایشان قدرقدرت و "ولی فقیه" و پاسخگوی اصلی ویرانگری و ویرانیهاست ؟ چه کسی را برمیخورد که از او حساب پس بگیریم ؟ آیا تنها با دشنام دادن و مرگ بر و نابود باد، ... پیش خواهید رفت ؟ اگر باشند کسانیکه براستی میخواهند پیش بروند و امور مردم را پیش ببرند و میهن را از نابودی نجات دهند !

دربرابر سیل بزرگی که خانه مان ایران را به نابودی میکشد سدی میسازیم سترگ ودر همین هنگام هگنگامه ها، کسانی خودرا بهتر و داناتر و پیشگو و ستاره شناس تراز همه می پندارند، بسنده کرده اند به اینکه بگویند: "اینجاش و اونجاش کجه !"، "اه اه، واه واه !"
بسیار خوب، ما که یک دستگاه تازه و شسته رفته از بازار نخریدیم "مید این ناکجا آباد" ! ما داریم درست میکنیم این شورای نجات ایران را و اگر معمارید، دست بالابزنید ودر درازای راه به و بهتر کنید این کار همگانی که سنگ ساختمان مردمسالاری را مینهد !

بجای آنکه خرده بگیرید و در پی خورد و خاکشیر کردن این نیروی بالنده که شورای ملی ایران خود شماست برآیید، دمی از کوشش نایستاده و پیامش را با انتقادهای بجا در سراسر ایران و جهان گسترش دهید تا مردم بدانند که ایران را چاره و برنامه ایست بخرد، سنجیده و استوار.
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed