۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

انتخابات به معنای احترام به شعور مردم و واگذاری حق تصمیم گیری به خود آنهاسـت، اما این خمیه شب بازی، تحقیر شعور ایرانیان است!

جوهره دمکراسی از مفاهیم حقوق بشر می آید، در جایی که دمکراسی برقرار است، تک تک انسان ها حرمت و کرامت دارند، نظر آنها با ارزش است و باید به آنها احترام گذاشت.

دمکراسی، به معنای حرمت نهادن به شعور شهروندان است، وقتی حکومت از ثروت جامعه استفاده می کند، شهروندان باید مالیات دهند، لاجرم حکومت خود را خدمتگذار مردم می داند.

اما حکومت دینی ایران، بر اساس دستورهای قران معتقد است که اکثریت جامعه، فاقد شعور هستند، چرا که در قران گفته شده است: «اکثرهم لایعقلون»، یعنی اکثر مردم نادان هستند. (سوره حجرات)

از دیدگاه حاکمان ایران، اکثر مردم بی شعور و نادان هستند، ولی از طرف دیگر، به برگزاری انتخابات هم  نیازمند هستد، چرا که جامعه جهانی به آنها خواهد گفت که شما نماینده مردم ایران نیستید.

اینجاست که رژیم ملایان، نه تنها مردم ایران را نادان می داند، بلکه پا را فراتر می گذاردو  توهین مجددی به ایرانیان می کند! رژیم ایران، خیمه شب بازی انتخابات را راه اندازی میکند و از ایرانیان می خواهد که چون یک عروسک، ملعبه و بازیچه این خیمه شب بازی شوند.

این انتخابات، توهین به شعور مردم ایران است، چه آنکه در این خیمه شب بازی احمقانه، یک دیکتاتور پلید به نام خامنه ای، به تک تک ایرانیان توهین می کند، قبل از برگزاری انتخابات، نماینده های واقعی مردم را حذف می کند، بعد چند تن از نزدیکان خود را نامزداین انتخابات معرفی می کند و از مردم می خواهد که به آن رای دهند.

مفهوم انتخابات و دمکراسی، بنا شده بر یک اعتقاد ساده است، بر این اعتقاد که تک تک شهروندان، شعور دارند و می توانند خود، نماینده خود را انتخاب کنند، اما این انتخابات مضحک، به شعور تک تک شهروندان توهین می کند و معتقد است که ایرانیان، شعور لازمه را ندارند.

باور کنید که شرکت در چنین انتخاباتی، قبول این توهین است....! 
برگرفته از وبلاگ گمنامیان
http://gomnamian.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_15.html

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed