۱۳۹۲ آبان ۲۸, سه‌شنبه

شاهزاده رضا پهلوی امید فردای ایران آزاد/ مصاحبه با تلویزیون کانال 1 سه شنبه 19 نوامبر 2013


محترم مومنی روحی .

برخی از ایرانیان شما را " شاهزاده رضا پهلوی " می نامند. بعضی نیز از شما با " آقای رضا پهلوی " نام می برند. دیگرانی هم هستند، که به خاطر خوب نشناختن خاندان ایرانساز پهلوی، اجازه داده اند که نگرش های دشمنانه بدخواهان ایران و ایرانی، بر افکار خام ایشان نفوذ داشته باشد؛ چنین افرادی هرگاه بخواهند از شما حرفی بزنند؛ فقط نام کوچک و نام فامیل حضرتعالی را مورد استفاده قرار می دهند. 
آنانی که نیای قهرمان شما رضاشاه کبیر را می شناسند، کسانی که به تلاشهای بی دریغ آن پادشاه بی همتا، در راه والائی نام ایران و ایرانی آگاهی دارند؛ ایرانیان بدون غرضی، که دل به آلودگی مرض بیگانه پرستی نسپرده اند؛ آنهائی که از عشق بی نظیر شادروان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی پدر تاجدار شما، نسبت به سرزمین آریائی ما هیچ تردیدی ندارند. کسانی که به خوبی از شور میهن پرستانه شما مطلع می باشند؛ جز این نخواهند گفت :
" شهریارا، هزاران درود بر شما، که پس از پروردگار یگانه، تنها امید ما برای داشتن یک ایران آزاد، یک سرزمین یکپارچه، یک مرز پر گهر، یک سامانه آکنده ازعشق و محبت به نام ایران، یک مملکت برتر و شایسته، هستید.
امشب سه شنبه نوزدهم نوامبر 2013 برابر با بیست و هشتم آبان 1392 خورشیدی، سخنان گهربار شهریار عزیزمان از طریق تلویزیون کانال یک، به گوش بسیاری از هم میهنان داخل و خارج از زادگاه بلندپایه همگی ما رسید؛ بی درنگ بسیاری از هموطنان میهن پرست ما، با شوق و ذوقی وافر، که از شنیدن صدای شما به آنها دست داده بود؛ مراتب ارادت خویش به شما را، به وسیله تلفن و از طریق همان کانال تلویزیونی اعلام نمودند.
از دورترین نقاط ایران عزیزمان با شور و حالی خاص تماس می گرفتند که تا بگویند چقدر شما را دوست می دارند؛ که به گونه به دیگران گفته باشند؛ که هنوز ایران آریائی ما بیشه شیران شرزه ای است؛ که به فرمان شهریار والاتبار خودشان، و با تمام وجود خویش در برابر دشمنان داخلی سرزمین اهورائی شان خواهند ایستاد؛ و تا سرنگونی حکومت فناتیک آخوندی از پای نخواهند نشست.
تا بتوانند شاهنشاه عزیزشان را، پادشاه بر حق ایرانزمین را، به زادگاه باستانی ایشان باز گردانند؛ و سکان کشتی به گل نشسته ایران را، به دست با کفایت شما بسپارند؛ تا باری دیگر مشام همگی ایرانیاران راستین، از عطر دل انگیز آزادی ، آنهم در خانه پدری خویش پر شود؛ و رایحه دل انگیز آزادگی، که با گامهای استوار و عزم راسخ شما همه فضای کشور باستانی ما را معطر خواهد نمود؛ زندگی نوین شان را آغاز کنند؛ و با راهنمائی های میهندوستانه آن شهریار والاتبار، کاستی ها را از سطح و درون و پیرامون ایران بزدایند؛ و آنچه که از خوبی است را جایگزین بدی های این سه دهه شوم و منفور و منحوس نمایند.به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed