۱۳۹۳ فروردین ۲۷, چهارشنبه

ما که در سایه خورشید معذب بودیم / پس سزاوار همین شب سیه بودیم >


شما قضاوت كنيد كه شورشيان 57ايران را به چه شكل در اوردند ..مجاهدين كه ازحکومت رانده شدند  وكمونيست ها هم كه رانده شدند وفقط اسلاميون ماندند .مجاهدين وكمونيست ها واسلاميون چنين شورشى را بر پا كردند وبر سر قدرت تا توانستند همديگر را كشتند وايران را ويران ساختند البته بايد بگويم اگر مجاهدين وكمونيست ها سهمى در حكومت داشتند امروز فرياد ازادى خواهى سر نميدادند .چون از حكومت راند شدند اكنون هزاران ادعا دارند كه حكومت حق مابوده است مخصوصأ مجاهدين .كه براى خودشان رهبر تعين ميكنند ورئس جمهور ومجلس تشكيل ميدهند خنده دار است اينان به ايران خيانت كرده اند اين سه گروه كه نام برده ام هر سه در تخريب ايران نقش مهمى داشته اند مخصوصأ اسلاميون كه دارند بانام الله حكومت ميكنند ..
با نیم نگاهی به خدمات پهلوی در دوران طلایی قبل از شورش 57 می توان به سادگی پی برد که چرا ایران به طور روزافزون درحال پیشرفت بوده و مردم هم زندگی رو به رشد و خوبی داشتند، ولی از سوی دیگر بعد از شورش57 این روند نه تنها متوقف شد، بلکه سیر نزولی و پسرفت روزافزون هم داشته، که نتیجه خیانت های حکومت اسلامی در حق ایران و مردم بوده است.
محمدرضا شاه بزرگ در طول حکومت خود خدمات بسیاری برای وطن انجام داد که ماندگار بود و اثرات آن تا زمان حال نیز مشاهده می شود. در واقع می توان گفت بسیاری از یرساختهای کنونی کشور ریشه در اقدامات محمدرضا شاه دارد. در حالی که پادشاه فقید ایران تحصیل را رایگان و اجباری کرد اکنون مشاهده می کنیم که روز به روز هزینه های تحصیل در کشور افزایش می یابد و بسیاری از جوانان با استعداد فقط به دلیل شرایط مالی مجبور می شوند از تحصیل کناره گیرند. شرکت هواپیمایی هما که به دستور شاه تأسیس شد در زمان خود از معتبرترین خطوط هوایی جهان محسوب می شد در حالی که در حکومت آخوندی بعد از سال 57 این شرکت از برکات این رژیم روز به روز پسرفت داشت به طوری که اکنون یکی از نا امن ترین خطوط هوایی است. پادشاه فقید ایران برای حقوق زنان ارج و احترام فراوانی قائل بود و حتی با تصویب قانونی انان را با مردان در یک ردیف قرار داد در حالی که زنان کشورم امروزه برای کسب ابتدایی ترین حقوق خود مجبور به مبارزه ای سخت هستند. دانشگاههای که شاههنشاه آریا مهر تاسیس کرد قرار بود جوانان این مرز و بوم را برای هدایت این کشور تربیت کند اما در این دوره فقط تبدیل به موسساتی شده است که مدرکی بی ارزش می دهد و پول های کلانی دریافت می کند و از سویی به دستور شخص خامنه ای تازی و فقط به خاطر انتقاد از اوضاع کشور استادان دانشگاه گروه گروه یا دستگیر شدند یا مجبور به بازنشستگی اجباری شدند، از سویی داد آزاداندیشی می زند ولی طاقت و تحمل کوچکترین انتقادی را ندارد. از دیگر اقدامات شاه می توان به تاسیس رادیو وتلویزیون ملی، عضویت در سازمان ملل، تغییر مبدا تاریخ ایران و برگرداندن آن به تاریخ پرشکوه شاهنشاهی ایران و... اشاره کرد. بسیاری از نمادهایی که تهران امروز با آن شناخته می شود نیز از دستاوردهای این پادشاه وطن پرست است مثل برج و میدان شهیاد، دهکده المپیک و استادیوم صدهزارنفری آریا مهر که هر دوی آنها امروزه به نام آزادی شناخته می شوند. با تلاش های بی وقفه شاه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور سازمان اوپک راه اندازی شد تا نفت این ثروت ملی با بهای واقعی آن به فروش رود و پول آن صرف ایجاد زیرساختها و اشتغال جوانان شود اما امروز چه می بینیم؟ عوض اینکه نفت سرمایه ای برای مردم کشور باشد سرمایه ای است در دست تعداد اندکی که با ان حسابهای بانکی خود را پر می کنند و از طریق آن نبض کشور را دست گرفته اند. خامنه ای و دارو دسته اش طوری روی این منابع چنبره زده اند که گویی میراث خانوادگی است... ارتشی که روزی شاهنشاه کبیر به آن مباهات می کرد و جز قدرتهای برتر نظامی بود اکنون ملعبه ای در دست هیئت حاکمه فاسد است... ارتشی که سربازان و افرادش را گروهک های کوچک تروریستی به راحتی غافلگیر می کنند و به گروگان می گیرند... چه مانده است از ان همه شکوه و عظمتی که آریامهر کبیر برای این سرزمین تدارک دیده بود...
بعد از شورش سال 57 و افتادن حکومت به دست مشتی لمپن و هوچی گر این مملکت روز به روز رو به قهقهرا رفت. بعد از به درک واصل شدن خمینی هندی تبار و به دست گرفتن حکومت از سوی علی خامنه ای(بخوانید علی تازی زاده) اوضاع هر روز بد تر از پیش شد... گرچه به صورت ظاهری مجلس و رییس جمهور و هئیت وزیران وجود دارد ولی تمام کارها با اشاره انگشت این تازی زاده خائن به ایران انجام می شود. او که عرقی به این آب و خاک ندارد هر روز به شکلی درصدد ضربه زدن به آن است. یک روز خلیج فارس و جزایر سه گانه که شاه فقید با چنگ و دندان آن را حفظ کرد، روز دیگر دریار مازندران که به راستی یک تراژدی ملی است و نشانه ای است از ساست های وطن فروشانه خامنه ای تازی و رژیم منفور او. آسیب های ناشی از عملکرد او و رژیم خائنش بر منافع کشور به اندازه ای است که می توان سیاست کلان این رژیم را در قبال منافع ملی ایران، سیاستی خیانت آمیز نامید. هیج دشمنی برای منافع ملی ایران بزرگتر و واقعی تر از رژیم ننگین جمهوری اسلامی نیست. رژیم فاسد جمهوری اسلامی رابطه مستقیمی میان فساد و دوام و بقای حکومت وجود دارد که خامنه ای تازی نیز به خوبی به آن آگاه است. رژيم حاکم بر ايران از نظر ميزان فساد، يکی از فاسدترين نظام های سياسی جهان است...
و ما امروز با اتحادمان ايرانمان را بايد پس بگيريم و ايرانى اباد وازاد بسازيم تا ايندگان وفرزندانمان بدانند كه ما حق خود را از حكومت اهريمنى اسلامى و شورشيان 57پس گرفتيم .وقطرقطره اى اشكان پدر تاج دارمان براى ايران بيهوده نماند كه در كنار شهريار رضا پهلوى راه پدر تاجدارمان را ادامه بدهيم ..
ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺁﺷﻮﺏ و ﺧﺮاﺑﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻓﻘﻄ ﻧﻮﻛﺮاﻥ اﻧﮕﻠﻴﺲ,ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭﻃﻨﻔﺮﻭﺷﺎﻥ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎﺭاﻥ ﺳﺮاﻥ اﺣﺰاﺏ ﺗﻮﺩﻩ, ﻣﺰاﺣﻤﻴﻦ ﺿﺪﺧﻠﻖ, ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺁﻧﻬﻢ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ و ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ و ﺛﺮﻭﺗﻬﺎﻱ ﺑﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺮاﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﺧﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺣﺮاﻣﺰاﺩﻩ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺩﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺳﻨﺪ اﻋﺪاﻡ 200 ﻧﻔﺮ اﺯ ﺳﺮاﻥ ﻭﻃﻨﭙﺮﺳﺖ اﺭﺗﺶ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاﺭاﻥ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ اﻳﺮاﻥ ﺭا اﻣﻀﺎء ﻛﺮﺩ.
ﻛﻴﺎﻧﻮﺭﻱ اﺯ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻫﻨﺪﻳﺰاﺩﻩ و ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ ﺣﺮاﻣﺰاﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺪاﻡ اﻳﻦ ﻣﻴﻬﻨﭙﺮﺳﺘﺎﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺮﺩ.
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺟﻮﻱ ﻣﻠﻴﺠﻚ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﻴﻤﻲ ﮔﺮﻫﮕﻬﺎﻱ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻲ ﺭا ﻟﻮ ﺩاﺩ
ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮﻱ ﮔﻞ ﻳﺎﺳﻤﻦ اﺯ ﺳﻔﺮ ﺁﻣﺪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﺎ اﺯ ﺳﻔﺮ ﺁﻣﺪ ﺗﻮﺳﻄ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﺣﺰﺏ ﻣﺰاﺣﻤﻴﻦ ﺿﺪﺧﻠﻖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ اﻣﺎﻡ ﻫﻨﺪﻳﺰاﺩﻩ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺭﻭاﺝ ﺩاﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ, ﻳﺰﺩﻱ,ﻗﻂﺐ ﺯاﺩﻩ,ﺭﺟﻮﻱ,ﺳﺤﺎﺑﻲ,ﻓﺮﻭﻫﺮ,اﺣﺴﺎﻥ ﻃﺒﺮﻱ,ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ, ﺑﻨﻲ ﺻﺪﺭ و ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻮﻛﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺣﺮاﻣﺰاﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮﻱ ﺑﻪ اﻳﺮاﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﻕ و ﻏﺮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻓﻘﻄ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﺩاﺷﺘﻨﺪ و ﺁﻥ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ اﻳﺮاﻥ و اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺩ!
 پاينده ايران وايرانى سرفراز پرچم سه رنگ شير وخورشيد نشان بربام ميهن .جاويد شهريار رضا پهلوى ..

امضا محفوظ

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed