۱۳۹۲ آذر ۲۱, پنجشنبه

همایون باد سالگرد 21 آذر روز رهائی آذرآبادگان ./ اسامی جانباختگان گمنام آرتش دلیر ایران .


من آزرآبادگانم، پرورشگاه دلیرانم بگو باخصم من، گر بگسلد
 زنجیر چرخ ازهم مرا از جان ایران نه گسلاند عهد و پیمانم من از چنگیزیان مشت فراوان خوردم و اینک نه چنگیز است و نه مشتش آخر، من آن دیرینه سندانم

من آذرآبادگانم، پرورشگاه دلیرانم

اسامی سربازان .درجه داران و 
افسران  گمنام ارتش دلیر ایران که در 21 آذر جانشان را نثار یکپارچگی ایران کردند .
Martyrs of the Imperial Iranian Armed During the 21 azar

سروان ادیب محمدی متولد مشکین شهر
ستوان یکم اردیبلی جمیع پادگان مشکین شهر
ستوان یکم ضیا مهر جمیع پادگان سراب
سرتیپ عباس معین آزاد
سرهنگ 2 حسین کلاشی
محمد ناصربخت ژاندارم یکم
حسین کلاشی سرهنگ 2
علی ظهیرنیا سرهنگ 2
محمدامین امیرمالک سرگرد
عبدالله پورانی سرگرد
اسدالله ادیب امینی سرگرد
علی اکبر ولیگی سروان
حسین ابرار اصل سروان
امامقلی ضیائی مهر سروان
سیدعلی فاطمی نائینی سروان
غیضعلی شعیفی سروان
نصرالله قاسمی اردبیلی سروان
علی اصغر داوری سروان
جواد منجم زاده سروان
حسن سرمدی ذکائی سروان
نعمت الله خسروی سروان
مهدی ناصر آزاد سروان
محمد سلیمی سروان
ابوالقاسم صدوقی ستوان یکم
محمد سلامی ستوان یکم
عیسی دورسو نخواجه لو ستوان دوم
کاظم رحیم پور ستوان دوم
حمدالله آزادی ستوان دوم
غلامعلی انصاری ستوان سوم
عبدالله عباس پور ستوان
رضا جهانسوزی ستوان
انسانی استواریکم
لطفعلی هوشیار استواریکم
اسمعیل رزم گر استوار دوم
احمد سازش جو استوار دوم
غلام نوری استوار دوم
حسن باقری بنام (خزاعی) استوار دوم
مسلم موذن استوار دوم
غلامحسین صدیقی گروهبان یکم
سید نصرت منیری گروهبان یکم
احمد بالاجا گروهبان یکم
زین العابدین فرجامی گروهبان یکم
علی صادق زاده گروهبان یکم
اسماعیل هاشمی سرپاسبان یکم
حسین پیله ور زاده گروهبان دوم
عباسعلی سعیدی گروهبان سوم
خسرو اصلان پرویز گروهبان سوم
حسین احمدی دیبارز گروهبان سوم
جواد مدیری گروهبان سوم
قوچعلی نوحی گروهبان سوم
محمدرضا چانی گروهبان سوم
اسمعیل مهدیلو گروهبان سوم
مهدی تاجداری گروهبان سوم
خدارحیم شفیع زاده گروهبان سوم
اسمعیل تیمار سرجوخه
حیدرعلی شایسته سرباز 1 وظیفه
رمضان علی اکبری سرباز 1 وظیفه
رستم برزگری ژاندارم یکم
غلامحسین اقبالی تسوچی ژاندارم یکم
خلیل علی عباس نژآد ژاندارم یکم
شاه پلنگ اسماعیلی ژاندارم یکم
نصرالله آشوری ژاندارم یکم
آقا ابراهیمی کلهر ژاندارم یکم
محمد عزیزپور ژاندارم یکم
غلامعلی مترجمی ژاندارم یکم
رستم ژاندارم یکم
خانعلی طاهری مینائی ژاندارم یکم
مجیویان خیاوی ژاندارم یکم
جابر منیری ژاندارم یکم
علی اصحابی ژاندارم یکم
یوسف چناقلو ژاندارم یکم
بایرامعلی آیرملو ژاندارم یکم
اسرافیل مرادیان ژاندارم یکم
محمد ناصربخت ژاندارم یکم
توکل دلخواه پاسبان یکم
جمال پاسنداری سرباز
اکبر پرویشی ژاندارم
حسین حسین زاده مقبلی ژاندارم
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed