۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا : امروز اتحاد ملی در اولویت قرار داردتا زمانیکه نیروهای مبارز اولویت را در اتحاد و همبستگی قرار ندهند و یکپارچه علیه استبداد حکومت دینی
 در یک جبهه واحد  مبارزه نکنند دنیا هیچوقت ما را در محاسبات سیاسی خود قرار نخواهد داد.
ایشان ضمن تاکید بر استقلال قوای سه گانه اضافه نمود که در آینده قدرت نباید در دست یک فرد خاصی قرار بگیرد.
در فردای ایران  مذاهب همگی آزاد اند  ولی نباید  در سیاست  وامور اداره کشور هیچگونه دخالتی داشته باشند. 
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed