۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

بمناسبت 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

بیست و نهم اسفند یادآور یکی از روزهای ماندگار تاریخ معاصر کشورمان ایران است .


                              اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان


در شهریور 1320 کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین المللی 
به سرعت در سندیکای کارگران نفت خوزستان متشکل شدند و با توجه به مـوقعیـت
استراتژیک ایران و اهمیت نفت بعنوان وزنه ئی قابل تامل مطرح گردیدند.
با رشد و گسترش جنبش و پیگیری نمایندگان مجلس شورای ملی به رهبــری دکتر
محمد مصدق  محافل وابسته به بیگانه برای سرکوب جنبش تلاشهای تازه ئی را آغاز
نمودند و همزمان نیز فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس علیه ملت ایران
افزایش یافت که با اعزام ناوگان جنگی این کشور به خلیج فارس این فشارها ابعـاد 
نظامی بخود گرفت . در این هنگام کارگران صنعت نفت با اعتصابهای خود موقعیت
دولت ایران را مستحکم کردند و بدین ترتیب در فضای سیاسی اجتماعی بسیار حساس
آن روزگار مطرح شدند که نهایتا در روز 24 اسفند1329مادهء واحده ئی راجع بــه 
ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چنــد
روز بعد در آخرین روزسال 1329مجلس سنا این مصوبه مجلس شورای ملــی را 
تائید کرد و روز 29 اسفند بعنوان روزتاریخی ملی شدن صنعت نفت ایـران به ثبت 
رسید .  
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed