۱۳۹۱ تیر ۲۹, پنجشنبه

نقش تحریمها بر روی نفت ایران و تأثیر آن در اقتصاد کشور


از  محتــرم مومنـی روحی .

دارا بودن هر محنتی ، امکان وجود نعمت در کنار آنرا ، اگر نه صد در صد ، بلکه تا حدود زیادی عملی جلوه می دهد ؛ به عنوان مثال ، فردی که از یکی از حواس پنجگانه اش دچار معلولیت جسمی می شود ؛ دیگر حواس او با خاصیت بهتری عمل می کنند و تأثیرات منفی آن نقص عضو یا حس را ، در او تقلیل می دهند . عکس این نیز صادق است ، اگر نعمتی داشته باشیم ؟ امکان نزدیک بودن به یک یا چند محنت ، که در اثر آن نعمت نصیبمان گردیده نیزعملی جلوه خواهد کرد !
از جمله نعمتهائی که طبیعت به ما و میهنمان ارزانی نموده ، طلای سیاه یا همان نفت است ؛ که از آغاز پیدایش آن در کشورمان ، محنت های گوناگونی را عاید ملت ایران نموده است !
با پذیرفتن این مطلب ، باید جستجو بکنیم تا بدانیم ؛ که چرا این محنتها بیشتر نصیب ما و سرزمینمان می شوند ؟ حال آنکه کشورهای دیگری هم هستند ، که دارای این نعمت گرانبها می باشند ؛ اما مانند ما دچار چنین دردسرهای بزرگی نمی شوند ؟!
وقتی این نعمت در یک کشور وجود دارد ، معنایش این است که متعلق به همه مردم آن مملکت می باشد ؛ کارگزاران و حاکمان آن سرزمین نیز ، همانند دیگر مردم عادی آنجا از منافع این نعمت بهره مند می شوند . همانگونه که اگر محنتی به سبب داشتن نفت نصیب ملت و مملکتی بگردد ؛ اثرات ناگوار آن نیز ملک وملت و عاملان حکومت آن دیار را توأمان در بر خواهد گرفت !
اگر به طور طبیعی و عادی از این نعمت بهره برداری بشود ؟ هیچ اتفاق ناگواری رخ نخواهد داد ؛ و هیچ مسأله غیرقابل حل و غامضی پیش نخواهد آمد . اما اگر این کار بگونه ای انجام بشود ، که آن بهره برداری های عادی ، تبدیل به سوء استفاده کردنهای نابجا از این نعمت بشوند ؟ آنگاه ثمرات ناخوشایندش ، هم به ملت لطماتی را وارد خواهند ساخت ؛ هم به کشور آسیب فراوانی را خواهند رساند !
در دوران حکومت پهلوی ، به ویژه در زمان پادشاه فقید ایران ، جز برنامه افتخار آمیز ملی شدن صنعت نفت ایران ، و خروج آن از یوغ نفع پرستی های حاکمان بریتانیای کبیر ، که سند گرانقدری در تاریخ اقتصادی میهن ماست ؛ هیچ واقعه مهم دیگری روی نداده است . همواره نیز داد و ستدهای نفتی میان ایران و خریدارانش ، بسیار عادی و معمولی به انجام رسیده بودند ؛ و کوچکترین نگرانی هائی را برای مردم ایران به وجود نیاورده اند !

پس چه شده که اکنون همین نعمت بی آزار سه دهه پیش ، چنین مشکلات فرانی را برای ایران و ایرانی به وجود آورده ، و آنان را دست بگریبان گرفتاری های بسیاری نموده ؛ و آسایش و آرامش مردم را از آنان سلب کرده است ؟!

در آن دوران ، پادشاه با کفایت سرزمین مان ، یکی از سران مدبر حاکم در منطقه خاورمیانه ، و حتی در میان بسیاری از دیگر کشورهای جهان بود . رؤسای جمهور و پادشاهان دیگری هم بودند ؛ که پیوسته در ارتباط با مسائل کشورشان از آگاهی ها و راهنمائی های شاهنشاه فقید ایران ، می آموختند و به رتق و فتق امور کشورشان می پرداختند .

اما اینک از بد حادثه و از نتیجه شوم نابخردی های سی و اندی سال پیش مردم مینمان ، کسانی بر سرزمین ما حاکمیت یافته اند ، که کوچکترین کفایتی در نوع کشورداری ایشان سراغ نداریم ؛ و نه عملکردهای بین المللی آنها ، در مسیری صحیح قرار دارند ؛ که تا بتوانند این نعمت بی رقیب مملکت مان را ، از محنت های احتمالی آن مصون و محفوظ نگه بدارند !

از هنگامی که وضعیت اختلافات میان حاکمان کنونی ایران ، و سران کشورهای مخالف با عملیات هسته ای جمهوری اسلامی ، موضوع نخست و مهم همه خبرگزاریهای بین المللی شده است ؛ و از زمانی که مخالفان اروپائی و آمریکا ، چوب این کار را بر تن نفت ما می زنند ، و آنرا چنان دستاویزی مفید و مؤثر ، نقطه عطف همه مشکلات میان خودشان و حکومت اسلامی قرار داده اند ؛ به وضوح می بینیم که صدها محنت غیر قابل جبران ، در کنار نعمت نفت نصیب ملت ایران گشته است !
متأسفانه آمار و ارقامی که اخیرا توسط اوپک منتشر شده اند ؛ آسیب پذیری ایران در این ارتباط را نشان می دهند ؛ رهبران خودکامه جمهوری اسلامی ، که بارها عنوان نموده اند ، تحریمهای وضع شده علیه صادرات نفتی ایران ، که بر اثر برنامه اتمی این رژیم جنبه اجرائی یافته است ؛ بیشتر به غرب لطمه می زند تا به جمهوری اسلامی ، اما آمار و ارقامی که کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) منتشر ساخته اند نشان می دهند ؛ آسیب های وارد آمده بر صنعت نفت ایران ، بیش از پیش بینی هائی است که قبلا در نظر گرفته شده بوده اند !
88 درصد درآمد صادراتی ایران در سال گذشته ، پیش از آنکه مستقیما با تحریمهای نفتی مواجه شوند ؛ از محل صادرات نفت تأمین شده ، که نشان می دهد آسیب پذیری نفت ، فقط در این رابطه ، تا چه میزانی بوده است ؟ چه برسد به مراحل و موارد دیگر ، که آن نیز خودشان جای بحث فراوانی را به وجود می آورند !

بولتن سالانه آماری اوپک ، معرف کاهشی 12 و نیم درصدی ، در صادرات نفت خام ایران در سال 2011 ؛ که سریع ترین کاهش صادرات نفتی در هر کشوری پس از لیبی است ؛ در حالی که لیبی بخش عمده ای در سال گذشته را در حال جنگ داخلی گذرانده بود !
این تنزل ، ایران را از رده بندی بالای کشورهای عمده صادر کننده نفت اوپک ، دو پله پائین تر فرستاده است ! سهم ایران از کل صادرات نفت اوپک ، که معرف میزان نفوذ کشورهای عضو است ؛ اینک به پائین ترین سطح پس از سال 1981 تنزل کرده است ؛ یعنی پائین تر از مراحل تلاطم صدور نفت ، که در سالهای نخست انقلاب خونین اسلامی داشت !

   بین سالهای 2000 تا 2010 ، روند مصرف نفت در داخل کشور ، تا حدودی حساب شده تر از قبل می نمود ؛ و رشد سالانه آن ، میزان 8 درصد را نشان می داد ؛ که نتیجه نسبتا خوبی محسوب می گردید . اما از آن به بعد ، با حذف طرح  ناموفق یارانه های سوخت در داخل ، به وجود آمدن رشد 50 درصدی مصرف داخلی را نشان می دهد ؛ که آسیب فراوانی به این صنعت در کشور وارد می نماید !
بروز چنین محنت عظیمی ، در کنار نعمتی که داریم و نمی توانیم بخوبی از آن استفاده بکنیم ؛ حاصلش گرانی هائی است که رمق مردم ایران را بریده ، و بخش ضعیف جامعه را ، بیشتر از گذشته دستخوش نگرانی های مالی خودش نموده است .
هزاران کارگر بیکار شده در سطح کل کشور ، توقف رشد تولیدات داخلی ، که فقط قسمتی از آن مربوط به وفور کالاهای نامرغوب چینی در بازارهای کشور است ؛ اما عمده ترین دلیل های مربوط به این فاجعه اقتصادی ، عدم دسترسی تولید کنندگان داخلی ، به مواد اولیه ای است که از خارج کشور وارد می کردند ؛ اما به سبب همین تحریمها امکان این کار دیگر میسر نیست !
کمترین آسیبی که از این تحریمها نصیب مردم ایران گشته ، و شراره هایش دامان ایرانیان خارج از کشور را نیز شعله ور نموده ؛ دو مسأله ظاهرا جدا از یکدیگر ، ولی در باطن مربوط به همدیگر می باشد . کسانی که به دلائل سیاسی و امنیتی ، نمی توانند به ایران سفر کنند ؛ با ارسال دعوتنامه هائی ، از خویشاوندان خودشان دعوت می نمودند که برای مدتی معین مثلا سه ماه ، به کشور محل اقامت آنها بیایند و دیداری تازه بکنند . اما متأسفانه این امر نیز دچار این آسیب ها گشته ، و اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در یک مصوبه غیر عقلائی ، قانونی را به تصویب رساندند ؛ که در آن به صراحت آمده ؛ که از این به بعد ، هیچ مسافری نخواهد توانست از بانک ارز خارجی برای مسافرتش دریافت بکند !
و نیز با توجه به همین تحریمها ، هیچ ایرانی مقیم خارج از کشور هم ، به سبب وجود همه گونه تحریمهای معاملاتی بانکی ، نمی تواند برای آمدن اقوام و افراد مورد نظرش ، مبلغی را از طریق بانکهای خارجی به داخل ایران بفرستد ؛ تا بتواند مشکل قبلی ( عدم دریافت ارز خارجی به وسیله مسافران ایرانی به خارج از کشور ) را نیز از بین ببرد !
با تمام اینها ، حاکمان و مسؤلان بی خرد این جمهوری آکنده از اشتباهات و ناکارآمدی ها ، بارها اعلام کرده اند ، که اثرات منفی این تحریمها ، قبل از آنکه بر ایران تأثیر بگذارد ، گریبان عاملان ایجاد و تصویب قانون تحریمها و اجرای آنها را خواهد گرفت !
همانند کسی که در میان شعله های آتش گرفتار باشد و بگوید : " اوضاع آنکه این آتش را به پا کرده ، از من وخیم تر است !
تابستان 2571 آریائی هلند
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed