۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

گزیده ئی از سخنان پادشاه فقید ایران محمد رضاشاه پهلوی :


«اکنون ژرف و بنیادی عصر حاضر، همه این جوامع با سنتها و معیارهای فکری هزاره ها و سده های گذشته خود، با ضوابط خاص اجتماعی و حکومتی خود، با شرایط و امکانات اقتصادی ویژه خود، به صورتی ناگهانی و تقریبن غافلگیرانه، در کنار یکدیگر و مقارن با یکدیگر پا به صحنه واحد جهانی گذاشته و خویشتن را اعضای غالبن ناشناختهء یک خانوادهء بزرگ و واحد بشری یافته اند. در عین حال، بدین حقیقت آگاه شده اند که دیگر مقررات این خانواده، اجازهء بازگشت به انزوای گذشته را بدانها نمی دهد. بلکه از هر کدام از آنان انتظار قبول و ایفای مسئولیت خاص خویشتن را در برابر سایر اعضای خانواده دارد، و در مقابل بدانان اجازه می دهد که همین انتظار را از دیگر اعضای خانواده نسبت به خودشان داشته باشند.»
از کتاب به سوی تمدن بزرگ

http://3.bp.blogspot.com/-xja5vany3VA/TqgybsXIDHI/AAAAAAAAA0w/vnLjseI1vnw/s320/n718222910_1475619_6928177.jpg

«وقتی تمدن و هنر جدید را از روی کمال هوشیاری اقتباس و آنچه را برای ما ضروری است انتخاب کنیم، به هدف نهایی خود که دموکراسی حقیقی و سعادت عمومی است نزدیکتر خواهیم شد. برای وصول به این هدف، هر مرارتی را می توان با مسرت خاطر تحمل نمود.»
از کتاب ماموریت برای وطنم

«یک دموکراسی سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد، مگر آنکه با دموکراسی اقتصادی تکمیل شود. در این اقتصاد دموکراتیک، هیچگونه عامل استثماری نباید دخالت داشته باشد، خواه این استثمار به وسیلهء شخص یا به وسیلهء دولت و خواه توسط دسته ای که مدافع یک اقلیت یا یکی از طبقات اجتماع باشند انجام پذیرد.»
از کتاب انقلاب سفید

http://4.bp.blogspot.com/-bRmr8acHqKQ/Tqgym_GI8DI/AAAAAAAAA04/6rBscwYLmCk/s200/n1030078615_265620_617.jpg

«نفعی که از زبان به دیگری حاصل می شود حرام است. پر شدن شکمی که حاصل آن گرسنه ماندن سایرین باشد، در حکم قتل نفس است. انباشتن کیسهء معدودی که نتیجه اش تهی ساختن کیسهء هزاران فرد دیگر باشد، مخالف عقل و انصاف و صرف وحشیگری است. محکوم کردن بی گناه مظلوم، بزرگترین عامل خرابی کشور است.»
از پیام شاه فقید به ملت ایران به مناسبت جشن مشروطیت – 14 مرداد 1321

«از اموری که باید حتمن به آن متوجه باشیم این است که برای فردفرد این ملت، حداقل پوشاک و خوراک و منزل را تأمین نموده و بهداشت و فرهنگ را برای همه تعمیم داده و در دسترس کلیهء افراد به طور تساوی بگذاریم. این پنج چیز، از اصول حتمیه و اولیهء زندگانی یک ملت بوده و خواهد بود.»
از سخنان شاه فقید در شرفیابی نمایندگان مجلس شورای ملی به مناسبت جشن مشروطیت  14 مرداد

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed