۱۳۹۰ دی ۲۳, جمعه

بخشی از پاسخ های رضا پهلوی به پرسشهای حشمت رئیسی در جلسه پالتاک 13/1/2012

شامگاه روز جمعه 13 سپتامبر شاهزاده رضا پهلوی درجلسه ای که به دعوت آقای حشمت رئیسی و بدلیل کثرت شنوندگان در چند تالارپالتاک  همزمان ترتیب یافته بود شرکت کردند و به پرسشهای اساسی و  راه رسیدن به اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف رژِم مطرح است پاسخ دادند .
قبل از پرداختن به اصل موضوع باید تاکید کرد این گفتگو در نوع خود در بین مخالفین دگراندیش رژیم  بی سابقه  بود و استقبال بینظیر هم میهنان نیز از نظر تعداد بی سابقه بود که مایه بسی خوشحالی و امید فراوان است و گام بزرگی بود که برداشته شد.

 در پاسخ   آقای حشمت رئیسی که شما خودتانرا چگونه تشریح میکنید و احساس شما از خودتان چیست و آیا بهتر نیست که دیگران نیز یک رابطه عاطفی با مردم برقرار بکنند ؟ مثل رضا شاه که از  مردم بود و رابطه عاطفی خود را با آنان همیشه حفظ میکرد
پاسخ : من همیشه خودم را به نام رضاپهلوی معرفی کرده ام و همینطور که می بینید با نام ( سرباز وطن) در این جلسه شرکت کرده ام و در حال حاظر و در این موقعیت حساس کنونی  نه ادعای مقام دارم و نه رهبری و با همه امکانات خود تا آخرین قطره خونم در راه رسیدن به آزادی کشورم مبارزه خواهم کرد .
پیام امروز من بشما چه مشروطه خواه و چه جمهوریخواه این استکه نخست آزادیخواه باشید و به آزادی اندیشه و بیان واقف باشید و به سلیقه دیگران احترام بگذارید از دموکراسی و حقوق مخالفین خود دفاع کنید . افرادیکه دچار شک و تردید و یا کینه و عناد هستند اگر کمی خردمندانه به اوضاع و احوال فعلی و فعالیتهای من نگاه بکنند مسائل برایشان حل خواهد شد .
من فقط کوشش میکنم که به مرحله ئی برسیم و شرایطی بوجود بیاوریم تا بتوانیم در محیطی آزاد انتخاباتی به مفهوم واقعی در کشورمان برگذار بشود تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان خود را برای تشکیل مجلس موسسان و نظارت بر رفراندوم برای تعیین نظام سیاسی آینده در فضای دموکراتیک انتخاب نمایند .
خط قرمز امروزما با جمهوری خواه یا هواداران پادشاهی و یا چپ و راست نیست بلکه این خط قرمز بین مبارزین و آزادیخواهان با افرادیست که در راه اتحاد و همبستگی  خلل وارد میکنند و برای ماندگاری  جمهوری اسلامی  تلاش بیهوده میکنند است .
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed