۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

ارائه شکایت نامه رضا پهلوی از علی خامنه ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحدامروز  رضا پهلوی  شکایتنامه  خود را از علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی  به اتهام جنایت علیه بشریت پس از تکمیل مدارک لازم به نمانیندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد که بالاترین مرجع جهانیست ارائه کردند.
نکته ایکه بیشتر توجه مرا در این نامه بخودش جلب کرد نام بردن ایشان از اغلب مبارزین و مخالفین جمهوری اسلامی از همه گروهای فکری و عقیدتی  که هر کدام بنوعی از این رژیم آسیب دیده اند و یا هنوز در اسارتگاه های آن در بدترین شرایط زندگی میکنند بود  .
ایشان در قسمتی از این نامه بعنوان مدرک قابل قبول به گزارش آقای احمد شهید نسبت به پایمال شدن حقوق بشردر ایران اشاره کرده اند که:
 شواهد کافی و محکمی موجود است که رژیم اسلامی با محروم کردن آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی، از حقوق اولیه شان، تمامی قوانین بین المللی مربوطه را نقض نموده است. هیچ یک از آنها از حقوق ابتدایی یک زندانی، همچون حق دفاع از خود و داشتن وکیل قانونی برخوردار نیستند. در موج سرکوبی، که کل مردم ایران را در برمی گیرد، جمهوری اسلامی، روشهای بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیزی را علیه بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله: بهنام ابراهیم زاده، بهمن احمدی عمویی، منصور اسانلو، رضا شهابی، احمد زیدآبادی، حسن اسدی زیدآبادی، عمادالدین باقی، آیت الله بروجردی، عماد بهاور، حسین پالانی، علی پورسلیمان، محمدرضا پورشجری، مصطفی تاج زاده، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی، رضا جوشن، حمیدرضا خادم، مهدی خدایی، رضا خواجه ای، محمد و....... صدها نام دیگر با عقاید سیاسی مختلف .
در چندی پیش این طرح را که شاهزاده اعلام کردند دیدیم که عوامل مرئی و نامرئی رژیم  واکنش نشان دادند 
این اولین نشان اثرگذاری این  حرکت بود .
اگر اوضاع کنونی کشورمان و اتفاقاتی  بسیار نگران کننده ایکه هرروز در منطقه می افتد را به دقت دنبال کنیم می بینیم  که بسیار نگران کننده است . باید متوجه وظیفه ملی خودمان باشیم و در سنگر های کینه و دشمنی شخصی با همدیگر نجنگیم  .
 باید این صدا را تقویت کنیم بگذاریم  اتحاد ملی ما موجب آزادی  و ایجادمردم سالاری در ایران باشد  و به این اعدامها و دستگیریهای فرزندان کشور پایان داده بشه . 
امروز سازمانهای بین المللی باید به پرونده حاکمانی که هر روز ملت خود را  دستگیر  و یا اعدام میکنند رسیدگی و جوابگوی ملت ها باشند و  این گونه حکومتها را تحت فشارهای قانونی قراربدهند . 
ارائه این شکایت را از سوی شاهزاده به فال نیک بگیریم و امیدوارباشیم که بدینوسیله بتوانیم  پایه گذار یک اتحاد سراسری ایرانیان باشیم .
به امید همبستگی  ملی همه ایرانیان . 

به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed